Spring naar inhoud

Griftpark (Kalverstraat)

De binnenstad van Apeldoorn verandert de komende jaren tot het Stadspark van Apeldoorn. De Kalverstraat is één van de vier gebieden waar we werk van maken. Dit gebied valt onder project GriftparkDe binnenstad van Apeldoorn verandert de komende jaren tot het Stadspark van Apeldoorn. De Kalverstraat is één van de vier gebieden waar we werk van maken. Dit gebied valt onder project Griftpark. 

Het schetsontwerp van de Kalverstraat

De Kalverstraat krijgt een vriendelijkere uitstraling door geveltuintjes en verlichting. Ook komen er meer hoge bomen. Daardoor wordt de bus, die van de Hofstraat-Kanaalstraat wordt verplaatst naar de Kalverstraat, minder zichtbaar. Op de hoek van de Kalverstraat en de Chris Wegerifstraat komt een zitplek in het groen. Een fijne ontmoetingsplek voor bijvoorbeeld mensen uit de buurt of voorbijgangers.

Plankaart Kalverstraat

Bestaand beeld

Nieuw beeld

Werken aan het schetsontwerp Kalverstraat

De plangroep Griftpark (Kalverstraat) kwam op vier woensdagavonden bij elkaar. Via moodboards, opdrachten en gesprekken verzamelden de ontwerpers input voor de schetsontwerpen. Belangrijke wensen en aandachtspunten voor dit gebied waren onder andere meer groen, meer beleving en meer veiligheid voor bewoners en bezoekers.

 

‘Ik vind bomen, het eenzijdig fietspad, de autoluwe zone en de stormgoot belangrijk. En dit zie ik terug in het schetsontwerp’, aldus deelnemer Stefano Jansen. Deelnemer Tinus Klooster vond het belangrijk om rekening te houden met aspecten voor ouderen. Wat hij terugziet in het schetsontwerp? Groen, water, veiligheid en ruimte voor iedereen.

Met alle opgehaalde wensen zijn de ontwerpers aan de slag gegaan. Over wat wel en niet kon, zijn we met elkaar in gesprek gegaan. 

Meer over de plangroepen

Stefano Jansen

"Mijn wens is van Apeldoorn de groenste stad van Europa maken."

tekstwolk-punt

Project Griftpark

Vanuit de ambitie om de binnenstad verder autoluw te maken, verder te vergroenen en toekomstbestendig te maken wordt de elektrische buslijn naar een veel groenere Kalverstraat verlegd. Lees meer over project Griftpark op apeldoorn.nl.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren