Spring naar inhoud

Schetsontwerpen naar de raad

In september 2023 gaan de schetsontwerpen naar de raad. Wanneer de raad instemt volgt de volgende fase van het project: de VO-fase (Voorlopig Ontwerp). In deze fase worden de schetsontwerpen verder uitgewerkt. Kleuren en materialen worden vastgesteld en definitieve kosten worden berekend.

Politieke Markt Apeldoorn
Op 7 september zijn de schetsontwerpen behandeld in de PMA (Politieke Markt Apeldoorn). De schetsontwerpen zijn hier positief ontvangen. Ook spraken de raadsleden veel lof uit voor de wijze waarop dit samen met inwoners is opgepakt. In de middag voorafgaand aan de PMA kregen raadsleden een rondleiding in de gebieden. De projectleiders en plangroepleden vertelden over de plannen en de ervaringen van de afgelopen maanden.

Enkele belangrijke aandachtspunten die de raadsleden meegaven zijn: bereikbaarheid en fasering. Ook vroegen de 5 insprekers aandacht voor een aantal zaken, zoals toegankelijkheid, de binnenstadondernemers, de uitwijklocatie van de markt en het OV. De PMA is online terug te zien.  

Raadsvergadering
Donderdag 21 september stond het Stadspark op de agenda van de raadsvergadering. De raad stemde unaniem in met de uitwerking van de vier schetsontwerpen tot voorlopig ontwerpen (VO)! Door middel van stemverklaringen spraken raadsleden hun enthousiasme uit over het participatieproces. Daarnaast gaven een aantal raadsleden kanttekeningen mee over mobiliteit, bereikbaarheid en kosten. De raadsvergadering is online terug te zien.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren